Inglasade uterum med PVC fönster

Att glasa in altanen för att få ett uterum som förlänger vår- och höstsäsongen är ofta en mycket bra investering. Menta Fönsters PVC fönster isolerar bra och har ett väldigt bra pris! Tack vare att inglasningens stora glas släpper in mycket ljus samtidigt som den goda isoleringen spar energi så är värmeförlusterna väldigt låga. Vi på Menta Fönster har stor erfarenhet av att utforma uterum och vi hjälper er gärna med tips och idéer. Om ni sänder oss en skiss får ni feedback på vad som kan vara bra att tänka på i form av utförande, utformning och tillval.

Inglasning av altan med stora PVC fönster

Våra fönsterpartier kan göras upp till 6 m2 och i en mängd olika utföranden. Vi kan göra fönstren inåtgående med olika öppningsfunktioner (Dreh/Kipp eller enbart Kipp) och vi kan göra dörrarna öppningsbara inåt, utåt, och skjutbara i sidled. Allt för att tillmötesgå era behov.

Dörrar och fönster till inglasade uterum

Skjutpartier är mycket populära i uterum och det är bra när man vill ha stora öppningar där dörrbladet skall ta minimalt med plats i öppet läge. Utåtgående dörrar och då gärna pardörrar medför stora öppningsmöjligheter och stort ljusinsläpp. Om pardörren placeras mellan 2 st fasta fönster kan dörrbladen öppnas 180 grader (dörrbladen tar minimalt med plats) och dagmåttet blir då ca 190 cm i dess största utförande. Inåtgående dörrar har fördelen med det användbara Kipp-läget (ventilerat i överkant) och även de inåtgående pardörrarna kan göras 1980 mm breda. Det ger väldigt stora öppningsmått. Fasta fönster som släpper in rikligt med ljus är bra att ha, men det är också viktigt att få till ventilation och kunna vädra med tvärdrag. Placera gärna ett öppningsbart fönster eller dörr i varsin ända av uterummet för att åstadkomma god ventilation och tvärdrag.

Öppna chatt