Stora fönsterpartier

Integritetspolicy

På Menta Fönster värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Det är viktigt att du ska kunna ta del av och förstå integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter.
Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

1. Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.

Behandling av personuppgifter innebär allt som vi utför med personuppgifterna. Varje åtgärd som görs med personuppgifter kallas en behandling, oavsett om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

2. Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Menta Fönster AB, organisationsnummer 556688-2402 med adress Kardanvägen 2A 432 32 Varberg, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

3. Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och varför?

 • Namn
 • Kontaktuppgifter, såsom adress, e-postadress och telefonnummer
 • Personnummer
 • Betaluppgifter och uppgifter om valt betalsätt
 • Betalningshistorik
 • Övriga uppgifter om ditt köp, t.ex. ordernummer, kundnummer, köphistorik eller valda produkter
 • Tekniska uppgifter om dator, mobiltelefon och andra enheter som sajtbesökaren använder och dess inställningar, t.ex. språkinställning
 • Information om hur du använt vår webbplats
 • IP-adress
 • Platsinformation från dina mobila enheter, t.ex. mobiltelefon eller surfplatta
 • Ärenderelaterad korrespondens, t.ex. de personuppgifter som du lämnar vid kontakt med vår kundtjänst

Vid köp från Menta Fönster
Menta Fönster kommer att behandla de personuppgifter som du lämnat till oss eller som vi samlar in på Webbplatsen genom cookies i syfte att identifiera dig som kund och administrera dina köp och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund. De personuppgifter som vi behandlar om dig som kund är namn, e-postadress, orderhistorik, leveransadress, telefonnummer.
Lagring sker till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om garantins längd för att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

Vid utskick av offertförslag
När du som kund har besökt oss på Webbplatsen eller i fysisk butik, kan du få en digital offert skickad till din e-postadress. Denna digitala offert är för att du som kund ska kunna veta vad ni pratat om samt ska kunna slutföra ditt köp. Vid denna typ av behandling skickar vi offert, följer upp offert och eventuell kommunikation om drift/erbjudanden/kampanjer. Vi kommer då att använda oss av namn, kontaktuppgifter samt vilka produkter som du visat intresse för.

Vid deltagande av tävling och event
Ibland genomför vi event och utlottningar av produkter eller annan värdehandling. För att du ska kunna delta och vi ska kunna hantera ditt deltagande behöver vi kunna kommunicera innan, under och efter eventet. T.ex. handlar det om att vi ska bekräfta att vi tagit emot ditt svar samt för att kunna utse en vinnare och förmedla en eventuell vinst. För att kunna fullfölja det berättigade intresset behöver vi ditt namn, dina kontaktuppgifter samt uppgifter om dina tävlingsbidrag eller deltagande.

Vi lagrar endast din information under den tid tävlingen/eventet (inklusive ev. utvärdering) pågår.

Vid reklamations – eller garantiärenden
Om du skulle vara i behov av att reklamera eller utföra ett garantiärende behöver vi dina köpuppgifter så som namn, personnummer, kontaktuppgifter, uppgifter om köptidpunkt och köpställe. Vi kommer även att behöva samla in vad som är fel på din produkt samt tekniska uppgifter om din produkt. Vid dessa ärenden kommer vi att behandla dessa uppgifter för att kunna besvara dina frågor, i telefon, e-post eller digitala kanaler så som sociala medier och vår chatt. Vi kommer också behöva identifiera att det är du som kund som har våra produkter.

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla våra åtaganden i din kontakt om att skapa ett ärende.

Allmänna anledningar
Vi har ett antal rättsliga förpliktelser mot oss som företag så som bokföringslagen, penningtvättslagen eller regler om produktansvar och produktsäkerhet. Dessa lagar måste uppfyllas och det kan kräva att vi behandlar dina uppgifter för att kunna kontakta dig som kund, eller att lagkrav, domstol eller myndighet kräver information från oss. Det som behandlas är då dina köpuppgifter, namn, personnummer, betalningshistorik samt uppgifter som kan kopplas samman med ditt köp.

Denna insamling av dina personuppgifter krävs enligt lag. Om uppgifterna inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet. Vi lagrar dock inte uppgifterna längre än nödvändigt enligt respektive lag.

4. Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Du behöver lämna uppgifter till oss för att vi ska kunna fullfölja ditt köp eller ditt intresse. Vi samlar också in uppgifter kring och utifrån dina köp och hur du använder våra tjänster. Vi kan också behöva samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredje part). De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:
1) Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.
2) Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag.

5. Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:
1) Transporter av köpta produkter (logistikföretag och speditörer).
2) Betallösningar vid köp (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).
3) Marknadsföring vid ev. nyhetsbrev (print och distribution, sociala medier, reklambyråer).
4) IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden görs det bara för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt köpeavtalet). Våra personuppgiftsbiträden garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

6. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål.
Du kan läsa mer om respektive ändamål ovanför under punkten om ”Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och varför?”.

7. Vad har du för rättigheter som registrerad?

Du har flera rättigheter som kund, så länge vi inte har krav på att behandla dina uppgifter för att fullfölja våra åtaganden.

Rätt till tillgång
Om du vill veta vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna. När vi får en begäran kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

Rätt till rättelse
Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga
personuppgifter.

Rätt till radering
Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:
• Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
• Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
• Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.
• Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
• Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.
• Personuppgifter har samlats in om ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvaret för.

I vissa fall har vi rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning.

Du har också rätt till begränsning, rätt till invändning och möjlighet att när som helst avsäga dig från all direktmarknadsföring. Marknadsföringsåtgärder där du som kund aktivt valt att använda en av våra tjänster eller annars sökt upp oss för att få veta mer om våra tjänster räknas inte som direktmarknadsföring. (t.ex. produktrekommendationer eller andra funktioner och erbjudanden på vår webbplats)

8. Hur hanterar vi personnummer?

Menta Fönster behandlar personnummer i kreditupplysningssyfte (eller på grund av krav från) betalnings- och kreditföretag, såsom Wasa Kredit, som behöver detta i kreditupplysningssyfte. Menta Fönster vidarebefordrar personnumret till sin samarbetspartner i detta syfte.

9. Vad är cookies och hur använder vi det?

På Menta Fönsters webbplats används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens enhet och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatsen.

1) Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet).
2) Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut).
3) Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker).
4) Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats. Hos oss används dessa i första hand för analyser, t.ex. Google Analytics.).

De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig.
Menta Fönster använder inte cookies för att spara personlig information om dig. Permanenta cookies används för att lagra Kundens eventuella personliga inställningar hos Menta Fönster. Sessionscookies används främst i syfte att behandla Kundens köp.

10. Kan du själv styra användningen av cookies?

Genom att godkänna denna policy eller genom att använda Menta Fönsters webbplats samtycker du till behandlingen av cookies enligt vad som sägs här. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång Menta Fönsters webbplats försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Du kan när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk.
Observera att om du väljer att inte acceptera några typer av cookies kan funktionaliteten komma att begränsas och du kanske inte har möjlighet att genomföra ett köp via vår e-handel.

11. Hur skyddas dina personuppgifter?

Menta Fönster har vidtagit ett flertal säkerhetsåtgärder för att hålla personuppgifterna i säkert förvar: Våra anställda är under strikta instruktioner att hantera alla personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Vi har brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket.

12. Kontaktuppgifter till oss vid frågor om dataskydd

Vill du veta mer om dina rättigheter eller hur vi hanterar dina personuppgifter?
Vi välkomnar dig att kontakta oss via vår kundtjänst.
Telefon: 0346-932 10
E-post: info@mentafonster.se

Menta Fönster förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera denna policy
Aktuell integritetspolicy finner du här: www.mentafonster.se/integritetspolicy.

Öppna chatt