Inglasat uterum med PVC fönster

Inglasat uterum och vinterträdgård

Har du tankar om att förvandla ditt uterum till en välisolerad del av ditt hus? Med Menta Fönsters PVC-fönster får du möjligheten att vinterbona även uterummet. Våra fönster har mycket bra isolerande egenskaper och är anpassade för åretruntboende och kommer att sänka era energikostnader när ni byter ut de gamla fönstren. Om ni bygger nytt är Menta Fönsters PVC-fönster det rätta valet om ni vill bygga energieffektivt och hålla nere energikostnaderna.

Många bygger ut sina villor med härliga rum med stora fönster. Dessa inglasade uterum blir härliga att vistas i eftersom den omgivande naturen blir så närvarande. För sisådär 20 år sedan var det vanligt att bygga ”pensionärskuvöser” med mycket glas som var härliga att vistas i. Denna lösning var dock ofta endast ett sätt att förlänga säsongen då man kunde vistas i det ljusa rummet från en tidig vår till sena hösten. Idag väljer många snarare att bygga ut huset med fullisolerad boendestandard med en mycket högre kvalitet. Ett favoritrum med ljus miljö året om istället för ett extra ljust utrymme som bara används under delar av året.

Planera din inglasade vinterträdgård

Tänk igenom era behov när ni planerar för en vinterträdgård eller tillbyggnad. Vi hjälper er gärna att diskutera igenom möjliga lösningar om ni har möjlighet att skicka oss ritningar på ert hus och er tänkta byggnation.

Dörrar eller skjutdörrar

Ofta önskas stora öppningar mellan det välisolerade rummet och en uteplats.
Fördelen med skjutdörrarna är att dörrbladet kan ställas åt sidan utan att uppta utrymme utvändigt eller invändigt. Om man däremot väljer en slagdörr (inåtgående eller utåtgående) kan ni få stora öppningar och möjligheten att öppnad dörrbladet 180 grader och ställa dem utmed ett intilliggande fönster eller utmed fönsterfasaden.

Dörrhängningar

Fundera på hur ni kommer att möblera utrymmet inom rummet och även på en eventuell utvändig altan som skall ha möblemang. Placera dång gångjärnen (hängningen) på ett sådant sätt att ni slipper runda dörrbladet när ni passerar. Vilken är den mest lämpade gångriktningen?

Ventilation i uterummet

Inkludera gärna dörr eller öppningsbara fönster på ett sådant sätt att ni kan få tvärdrag i rummet. Även om fönstren förses med solskyddande glas eller en utvändig markis så kan solen komma att öka temperaturen väldigt mycket i ert uterumme eller er tillbyggnad. Det ventilerande kipp-läget (ventilerat i överkant fönster eller inåtgående dörr) möjliggör ventilation utan att det kan regna in eller att grannens katt springer in när ni lämnar dörren obevakad. Ett mycket bra sätt att möjliggöra ventilation.

Solskydd till ditt uterum

Mycket glas ger mycket solinstrålning vilket ger höjd tempratur inomhus. I planeringen av er tillbyggnad eller ert uterum bör ni därför fundera på hur ni skall hålla solenergin på en lämplig nivå.

Persienner

På Menta Fönster kan ni beställa persienner som är exakt anpassade för era fönster eller dörrar vilket resulterar i estetiskt väldigt fin lösning. Persiennen monteras på fönstrets insida och kan vinklas för att avgöra hur mycket som skall skina in.
Persiennen hindra och solstrålarna att nå inredingen som då kan blekas. Det är alltså inte bara ett skydd mot värme utan också ett bra sätt att minska slitaget.

Solskyddande glas

I ett solskyddsglas hindras solstrålarna att nå in genom glaskassetten. Reflektionen av solstrålarna minskar då uppvärmningen och åstadkommer en mer behaglig boendemöljö.

Externt solskydd

Externt solskydd såsom markiser är alltid det bästa för att hålla värmen borta eftersom solstrålarna inte ens kommer in genom glaset. Markiser är att föredra just av den anledningen med det kan vara svårt av utrymmesskäl och ur estetisk synvinkel att få till stånd en bra lösning med markis.

Förslag på val av produkter till ditt uterum

I ert uterum eller er tillbyggnad skall ni så klart använda er av stora fönster som släpper in mycket ljus och ger er en närhet till den omgivande naturen.

Stora fönster och dörrar

Stora fönster ger mycket ljus vilket inte bara upplevs som positivt. Tänk på att det också resulterar i insyn från omgivningen. Mesta möjliga mängd glas ger inte alltid den bästa boendemiljön.
Ur energisynpunkt är det bättre att ha mindre mängd glas mot väderstrecken norr och öster eftersom man där ej tillgodogör sig av solenergin på samma sätt som mot söder och väster där man bör ha de stora glasytorna.
Glöm ej heller att ha väggyta att kunna möblera mot. Det kan vara behagligt att ha vägg bakom vissa möbler såsom soffa och bokhylla.

Sned överkant på fönstren - gavelfönster

Det är vanligt att i uterum och i glidskjutpartier ha glasat upp till taket. Det är ofta gaveln som skall glasas och då behövs fönster med sned överkant.
Vi på Menta Fönster tillverkar både fasta och öppningsbara fönster med sneda karmsidor för att kunna följa takets lutning.

Kontakta oss gärna
Öppna chatt