Fasta fönster i plast

Det fasta fönstret används där du ej behöver kunna ventilera och där du vill maximera mängden glas i fönstret.
Det kan vara så att det har betydelse för den arkitektoniska utformningen (nättare utseende) eller att du vill släppa in mer ljus till rummet.

Fönster med en fast karm har en mindre karmbredd än det öppningsbara fönstret eftersom det fasta fönstret bara har den yttersta karmen medan det öppningsbara fönstret även har en fönsterbåge som kan öppnas.
Karmberedden är 66mm för det fasta fönstret och karm tillsammans med båge mäter 116mm för det öppningsbara fönstret.

Fasta fönster har mindre karm

Det är naturligt att det blir en mindre karm för det fasta fönstret och det är det vanligaste utförandet. Dock kan det vara bra att tänka på om man placerar 2st fönster med samma storlek precis bredvid varann, men där ett är öppningsbart och ett är fast. Då kan man komma att uppleva en osymmetri för fönstren då inte karmarna linjerar och glasen i de två fönstren inte är lika stora.
Då bör du överväga att välja samma funktion för de två fönstren, dvs båda fasta eller båda öppningsbara. En annan lösning skulle kunna vara att göra det fasta fönstret i en karm med samma bredd som det öppningsbara fönstret. Detta kallar vi ”karm-i-karm” eller ”fix-in-fix” och hjälper då till att ge fönstret en linjering mellan karmarna.

Då du skall välja mellan att installera ett fast eller öppningsbart fönster skall du inte förbise vikten av att kunna ventilera ett rum. Det är viktigt att kunna öppna ett fönster i varje rum för ventilation. Välj inte ett fast fönster enbart av hänseende till att de har ett lägre pris än de öppningsbara.
Det är också viktigt att man säkerställer möjligheten att kunna putsa fönstret. Ett fönster på andra våning bör därför vara öppningsbart så du slipper putsa det från en stege utifrån.

För ett PVC-fönster kan det faktiskt vara lite svårt för den ovane att omedelbart se vad som är insida respektive utsida på det fasta fönstret.

Det enklaste sättet är att titta efter de dräneringshål som finns på karmens utsida och skall placeras nedåt. Dessa hål ser till att karmen dränerar ut eventuellt kondensvatten eller om det tagit sig in någon vattendroppe mellan glaset och gummilisten.

Det är ett måste att fönstret monterats så att dräneringshålen är placerade utåt, nedåt. Om fönstret inte monterats på detta sätt är det fel och dem måste monteras om. Ett felmontage kan få allvarliga konsekvenser med fuktskador.

Fönstrets ut- och insida kan också ses med hänsyn till fönstrets glaslist. Det är den list som håller glaset på plats. De fästs med snäppfästen och kan enkelt tas loss om man skull behöva byta glaskasset.

En fördel med fasta fönster från Menta Fönster är att de kan göras i stora utföranden, men ändå byggas i en stor karm.
Fasta fönster kan göras 4m2 stor för 2-glasfönster och 3m2 stora för 3-glasfönster. Detta gäller alltså de fönster vi kallar typ 30.
Om du väljer ett fönster med mittposter i kan de göras upp till 6m2 stora och detta är mycket effektivt och ger en bra lösning ut energisynpunkt.

Det är viktigt att alltid säkerställa att fönster ger ett tillräckligt skydd mot personskador.

Läs mer om personsäkerhet genom att följa denna länk.

Kontakta oss för mer information

Ni är välkomna att kontakta oss via telefon, mail eller vår chatfunktion.
Vi hjälper er gärna med de frågor ni har.
Välkomna

Powered by Octaos Webshop