3 glas-fönster i PVC som spar energi och pengar

Samtliga fönsterkassetter som finns i Menta Fönsters PVC-fönster innehåller argongas mellan glasen. 3-glasfönster hjälper till att minska energiförlusten från husets insida till utsida.
För att göra glaset extra isolerande kan man välja en kassett med 3-glas och därmed 2 stycken argonfyllda kammare. Detta minskar då energiförlusten mer än vid användande av 2-glaskassett.

Det som reglerar användandet av 3-glas är storleken på glaset och dess begränsningar vid användande av personsäkerhetsskyddande glas. I de allra flesta fall är dock valet av 3-glas ett säkert val för att spara pengar genom minskad energiförbrukning.

U-värdet för Menta Fönsters standard 3-glaskassett är Ug= 0,7 W/m2K och det ger testat värde för hela produkten .
För standard 2-glaskassett gäller värdet: är Ug= 1,0 W/m2K, Uw=1,20W/m2K.

Dessa värden ändras för olika 3-glasfönster då det är beroende på glasytans och karmens storlek. Det ändras också när man sätter in personsäkerhetsglas i produkten eller då man behöver sätt in tjockare glas i kassetten då man tillverkar stora fönster. Tjockare glas är då bättre på att ta upp temperaturändringar och rörelser i glasen.

Med stigande energikostnader för uppvärmning av bostäder är 3-glas ett enkelt sätt att minska energiåtgången.

Spar energi / lägre energiförbrukning

3-glaset har 2 stycken argonfyllda utrymmen. Argonet och lågemissionsskiktet minskar värmeenergins flöde genom glaset och minskar kostnader

Isolerar även mot den utvändiga värmen på sommaren

3-glaskassetten har inte endast fördelen av att hålla värmen inomhus då det är kallt utomhus. Det hjälper även till att hålla värmen på utsidan under varma sommardagar. 3-glaskassetten minskar värmens vandringar i båda riktningar.

Bättre ljudisolering

3-glaskassetten har fördelen gentemot 2-glaset att det hindrar ljud från att vandra genom glasrutan.
3-glaset har en ljudreduktion på Rw= 34 dB medan 2-glaset har en reduktion på Rw= 32 dB.

Kondens på utsidan av fönsterglaset

En negativ konsekvens av att välja ett av våra 3-glaskassetter är att det kan bildas kondens på utsidan av glaskassetten. Det är inget fel på kassetten utan det beror på att glaset isolerar så bra och hindrar den invändiga värmen att strömma genom kassetten och värma upp det yttre glaset.
Om den utvändiga luften är fuktig och glaset tillräckligt kallt kommer luftens fukt kondensera på det yttre glaset. Detta fenomen inträffar under ett antal dagar på höst och vår och är inget fel. Det är mer ett bevis på hur väl fönstret isolerar.
Det inträffar företrädelsevis på morgon och kväll när väderomslaget mellan kallt och varmt inträffar, men detta skiljer sig mycket i Sverige eftersom klimatzonerna och väderleken skiljer sig beroende på var man bor.

Kondens på insidan av ett fönster

Om kondens uppstår på något fönster på insidan av fönstret är det troligtvis ett fel på ventilationen inomhus. Inomhusluften blir då för fuktig och kommer att kondensera mot ett kallt glas.
Skulle det någon gång uppstå kondens inne i en glaskassett, oavsett om det är i ett 3 glasfönster eller 2 glasfönster är det fel på kassetten och den skall bytas. Garantin gäller för en sådan händelse men fel av denna typen uppkommer ytterst sällan.

I den här artikeln kan du läsa mer om kondens på fönster, varför det uppstår och vad du kan göra för att bli av med kondensen på dina fönster - oavsett om problemet sitter på utsidan, insidan eller mellan dina fönster.

3-glaskassetten är mycket energieffektiv och ger en värmeisolering som reducerar energikostnaden mycket.
Den extra investeringen som det innebär att gå från 2-glas till 3-glas är ofta enkel att räkna hem vid en investeringskalkyl. En extra kostnad på 315kr/m2 (Januari 2015) är inte mycket med tanke på kostnaden för uppvärmning vid många typer av uppvärmningssystem.

Vi använder ett laminerat glas (3+3) för att skydda användaren från att skada sig om man faller in i glaset. Menta Fönsters 3-glasfönster kommer inte att falla isär till skärvor om glasen går sönder om de har personsäkerhetsskyddande glas. De kommer att hålla ihop på samma sätt som framrutan på en bil som är laminerad för att hänga ihop om det krossas.

Här kan du skicka din kommentar till Menta Fönster.

Kontakta oss för mer information

Ni är välkomna att kontakta oss via telefon, mail eller vår chatfunktion.
Vi hjälper er gärna med de frågor ni har.
Välkomna

Powered by Octaos Webshop