Bild på ett fönster med kondens på glaset

Kondens på fönster

Kondens eller imma på fönster uppstår när varm, fuktig luft möter en kallare fönsterruta. Det är vanligt under årstider när temperaturen sjunker och vi höjer inomhustemperaturen. Imma på fönster kan uppstå både på utsidan och insidan av fönstret, men även mellan fönsterrutorna i äldre fönster.

I den här artike1ln beskriver vi kondens på utsidan, insidan och mellan fönster, varför och när det uppstår samt hur du blir av med den.

Kondens på utsidan av fönster – ett bevis på bra isolering

Imma på utsidan av fönster är ett tecken på att fönstren har bra isolerande egenskaper och ett lågt U-värde. Välisolerade fönster släpper ut väldigt lite värme, så att utsidan av fönstret ständigt håller en relativt låg temperatur. När luften utomhus är varmare än glasrutan kan det därför uppstå kondens.

Vi förstår att det kan vara en olägenhet med utvändig imma på fönstren, men det är alltså i grunden något positivt – det innebär att du har ett välisolerat fönster som effektivt håller värmen på insidan. Har du fönster av hög kvalitet tar de inte skada av utvändig kondens.

Undvik utvändig kondens på fönster - 4 tips

1. Placera fönstren rätt vid montering: Montera fönstren något inskjutna i husfasaden, för att ge fönsterglaset ett bättre skydd mot temperaturskiftningarna.
2. Se över fönstrens omgivande miljö: Miljön kring fönstren kan hjälpa till att motverka kondens. Exempelvis kan träd och buskar vid fönstren skydda dem från uteluftens temperaturväxlingar.
3. Fäll ner markiserna under natten: Om du har markiser eller persienner på utsidan av fönstret kan du fälla ner dessa under natten. De ger ett skydd mot fönstrets nedkylning under natten, och kan motverka temperaturskillnader.
4.Håll fönstren rena: Kondens fäster enklare på smutsiga fönster. Se till att tvätta dina fönster regelbundet.

Kondens på insidan av fönster - ventilera mera

Kondens kan uppstå på insidan av fönstret om den inre fönsterrutan är kallare än luften i rummet, och luftfuktigheten är hög. Inre kondens börjar nerifrån och kan stiga uppåt längs glasets kanter, eftersom yttertemperaturen på glaset är som lägst längst ner. Ju fuktigare rumsluften är, desto mer kondens bildas i regel på fönstret.

Kondens på insidan av fönstret är vanligt på äldre fönster som inte isolerar så bra, vilket gör att det innersta glaset blir nedkylt av luften utomhus. Detta kan vara skadligt på äldre träfönster, då trä och fukt inte går ihop.

Inre kondens på nyare fönster beror nästan aldrig på själva konstruktionen, eftersom de bör vara väl isolerade. Istället kan det bero på en bristande ventilation i rummet och kring fönstret. I rum som inte andas uppstår fukt, och den fuktiga luften omvandlas lätt till kondens på fönsterrutan.

I extra fuktig miljö, som i badrum eller tvättstugor, krävs ännu bättre luftcirkulation. När du väljer att köpa fönster från Menta kan du lägga till en spaltventil som extraval, för bättre ventilation.

Ett energieffektivt PVC-fönster med bra isolering drabbas aldrig av kondens på insidan, så länge ventilationen i rummet är tillräckligt bra.

Kondens mellan glasen – inget problem i bra fönster

Ibland kan det uppstå kondens mellan glasen i ett fönster. Det kan bero på flera orsaker, men är bara ett problem i äldre eller trasiga fönster. Nya fönster med energiglas eller isolerglas är förseglade med ett visst avstånd, och mellan glasen är kassetten fylld med argon. Detta motverkar effektivt att kondens mellan glasen uppstår.

Om det skulle uppstå kondens i nyare fönster beror det på att fönstret är skadat, felmonterat eller felkonstruerat. En skadad glaskassett måste bytas ut, den går inte att laga.

Vanliga frågor

Vad är kondens?

Kondens är det vatten som uppstår till följd av kondensering – vanligen när en gas eller ånga övergår till vätska genom nedkylning. Kondens eller imma syns ofta på kalla fönsterrutor eller dricksglas på varma dagar.

Hur uppstår kondens?

Kondens på fönster bildas när rutan är kallare än den omgivande luften. Ånga i den varma, fuktiga luften övergår till vätska när den kommer i kontakt med fönsterrutan. Kondensen bildas på glasrutans nedre del och stiger uppåt.

Kontakta oss

Är det dags att byta fönster bör du satsa på energieffektiva fönster med bra isolerande egenskaper, som våra PVC-fönster. Har du frågor om kondens på fönster eller vill komma i kontakt med oss, är du alltid välkommen att kontakta oss.

Öppna chatt