Personsäkerhetsglas

Fönster vars glas är närmre gångyta än 60cm (invändigt golv eller utvändigt gräs eller beläggning) skall enligt gällande byggnormer ha personsäkerhetsglas. Detta betyder att glaset inte skall falla samman i farliga glasskärvor om någon skulle fara så hårt in i glaset att det går sönder. Vi använder oss av härdat glas eller ett laminerat glas för att uppfylla personsäkerhetsskyddet.

I våra glasbeteckningar använder vi oss av förkortningen ESG för härdat glas och P1 för laminerat glas.

Observera att det är köparens ansvar att se till att rätt glas beställs, då vi som leverantör inte vet vilken höjd fönstret kommer att monteras på.

Information om härdat säkerhetsglas
Mer information om härdat personsäkerhetsglas
Lista över säkerhetskrav på glaspartier i bostad
Öppna chatt