2-glasfönster – ett prisvärt alternativ

Menta Fönsters PVC-fönster är i grundutförande utrustade med 2-glaskassetter där mellanrummet mellan de två glasen är fyllt med argongas samt att ett av glasen är utrustade med lågemissionsskikt (energiglas).

Fönstret kan tillverkas i stora enheter och styrs av placering av fönstret samt på tekniska krav som du kan tänkas ha på glaset.

På Menta Fönster använder vi oss av argongas mellan glasen i glaskassetten för att minska värmens transport genom glaset. Argongasen försvårar det för värmeenergin att gå genom kassetten (transmission) och det är denna utveckling som framförallt fört med sig att 2-glas återigen används så mycket vid tillverkning av fönsterglas. 3-glas utan argon är helt enkelt många gånger sämre på att isolera än vad våra 2-glaskassetter med argon är.

På ett av glasen i kassetten (normalt det innersta) appliceras ett lågemissionsskikt för att hjälpa till med att hindra värmeförlusten genom fönstret. Det är en hinna på ett av glasen som helt enkelt reflekterar delar av värmestrålningen tillbaka in i rummet. Värmeenergin behålls då i huset och energikostnaden sänks. Det är denna typ av glas som i dagligt tal kallas energiglas.

Moderna villor byggs ofta med tekniker som är utformade för att spara så mycket energi som möjligt och här brukar vi på Menta Fönster rekommendera 3-glas för att det just sparar extra mycket energi. Det är en väldigt kostnadseffektiv engångsinvestering att välja 3-glas för att spara mer energi i en tid där energin blir dyrare och dyrare.
För sommarbostaden, garaget och torpet behöver du sällan ha något annat än 2-glas men det är helt upp till dig som köpare.

Våra 2-glasfönster har fullgod isolering för att användas till din villa. Vi har i Sverige länge använt 3-glas som en garant för fullgod isolering men så är inte längre fallet eftersom argongas och lågemissionsskiktet förbättrar isolervärdet för fönstret.
Våra 2-glaskassetter har ett u-värde på 1,0 W/m2*K (Ug), vilket ger fönstret ett U-värde på 1,2 W/m2*K (Uw). Detta är bra isolervärden.

Moderna fönster kan drabbas av kondens på utsidan av glaskassetten men för en 2-glaskassett är detta ovanligt och det är normalt inget du behöver oroa dig för vid valet av 2-glas.
Om du väljer ett 3-glasfönster är det troligt att det kommer att uppstå. Detta fenomen beror på den goda förmågan att isolera och hålla värmen inomhus. Värmen kommer helt enkelt ut till det yttersta glaset som då förblir kallt och kondens kan uppkomma vid väderomställningar under tidig höst eller tidig vår.
Det är inget som skadar ditt fönster men under de timmar som det finns på glaset kan det upplevas tråkigt att inte kunna se ut.

Det är som tidigare nämnts inte troligt att detta uppkommer på ett 2-glasfönster.

Om du skulle få kondens på insidan av ett glas är det med stor sannolikhet den invändiga ventilationen som är bristande och så snart den är förbättrad kommer problemet att försvinna. Luften är helt enkelt för fuktig inomhus och daggpunkten inträffar tidigare och det medför kondens mot glaset.

Byggnormen anger att glas som är närmre gångytan än 600mm skall ha ett personskyddande glas.

Läs mer om detta under ”Personsäkerhet – glas”

Här kan du skicka din kommentar till Menta Fönster.

Kontakta oss för mer information

Ni är välkomna att kontakta oss via telefon, mail eller vår chatfunktion.
Vi hjälper er gärna med de frågor ni har.
Välkomna

Powered by Octaos Webshop