Energiglas

Med energiglas menas ett glas försett med så kallat lågemissionsskikt på ett eller två av glasen i en glaskassett. Glaset förses då med en hinna som hindrar värmen i huset att vandra ut genom glaskassetten till den kalla utsidan.

På tvåglaskassetter har ett av glasen detta skikt och på treglaskassetter har två av glasen detta skikt.

Nyansskillnad i färg på energifönster

Det är ofrånkomligt att ett energiglas ändrar nyans, en ringa kulör på glaset. Detta har att göra med att glasets lågemissionsskikt bryter ljuset något annorlunda och det blir en liten toning på glaset.

Denna nyans har alla energifönster och är värt det för att minska värmeförlusten och sänka energikostnaderna.

Kontakta oss för mer information

Ni är välkomna att kontakta oss via telefon, mail eller vår chatfunktion.
Vi hjälper er gärna med de frågor ni har.
Välkomna

Powered by Octaos Webshop