105 u-varde.jpg

U-värde på fönster

Det är viktigt att tänka på de långsiktiga kostnaderna vid ett köpa av fönster och här är Menta Fönsters PVC-fönster väldigt fördelaktiga (även om vi även har lågt pris) eftersom de är energieffektiva och underhållsfria. Detta avsnitt handlar om just energieffektivitet som beskrivs i fönstrets U-värde.

Vad betyder U-värde?

U-värde är ett mått på värmeförlusten genom en dörr eller fönster, med enheten W/m2*K. Lågt U-värde är ett bra U-värde, eftersom det anger en mindre energiförlust genom fönstret.

Både glaset och karmen är utformade för att minska värmeförlusten genom fönstret (transmission). Glaskassetten fylls med ädelgas (argon) och ett av glasen får ett lågemissionsskikt (energiglas).

PVC-fönster har en mycket stor fördel i att den underhållsfria karmen är uppbyggd i luftceller som är tillslutna. Dessa luftceller isolerar bättre än en massiv karm och ökar energibesparingen.

Vilket U-värde har fönster från Menta Fönster?

De PVC-fönster som vi erbjuder hos Menta Fönster har mycket bra isolerande egenskaper. För våra 2-glasfönster använder vi glas med U-värde Ug=1,0 W/m2*K vilket ger ett U-värde för produkten på Uw=1,2 W/m2*K. För våra 3-glasfönster använder vi glas med U-värde Ug=0,7 W/m2*K vilket ger ett U-värde för hela produkten på Uw=0,96 W/m2*K.

Dessa fönster har testats enligt normen EN 12567-1 och anger värdet på ett U-värdestestat fönster.

Små fönster får högre U-värde eftersom de har mer karm i förhållande till glas och stora fönster får lägre (bättre) U-värde eftersom de har mindre karm i förhållande till mängden glas, räknat på hela fönsterkonstruktionen. Likaså har en dörr högre U-värde än fönster eftersom även den har mer karm än glas, och karmen är den svagare länken av de två.

Om kassetten innehåller tjockare glas (t.ex. 8 mm ljudreducerande) eller personsäkerhetsglas påverkar detta glaset att få ett högre U-värde eftersom det blir mindre utrymme mellan glasen och mindre isolerande argon.

Menta Fönsters PVC-fönster har väldigt bra U-värde och det hjälper dig att spara energi och pengar långsiktigt.

Öppna chatt