U-värde

Det är viktigt att tänka på de långsiktiga kostnaderna vid ett köpa av fönster och här är Menta Fönsters PVC-fönster väldigt fördelaktiga (även om vi även har lågt pris) eftersom de är energieffektiva och underhållsfria. Detta avsnitt handlar om just energieffektivitet som beskrivs i fönstrets U-värde.

U-värde är ett mått som anger värmeförlusten genom fönstret med enheten W/m2*K.
Lågt U-värde är ett bra U-värde eftersom det då är en mindre energiförlust genom fönstret.

Både glaset och karmen är utformade för att minska värmeförlusten genom fönstret (transmission). Glaskassetten fylls med ädelgas (argon) och ett av glasen får ett lågemissionsskikt (energiglas).

PVC-fönster har en mycket stor fördel i att den underhållsfria karmen är uppbyggd i luftceller som är tillslutna. Dessa luftceller isolerar bättre än en massiv karm och ökar energibesparingen.

De PVC-fönster som vi erbjuder på Menta Fönster har mycket bra isolerande egenskaper.
För våra 2-glasfönster använder vi glas med U-värde Ug=1,0 W/m2*K vilket då ger ett U-värde för produkten på Uw=1,2 W/m2*K.
För våra 3-glasfönster använder vi glas med U-värde Ug=0,7 W/m2*K vilket då ger ett U-värde för produkten på Uw=0,96 W/m2*K.

Dessa fönster har testats enligt normen EN 12567-1 och anger värdet på ett U-värdestestat fönster.

Små fönster får högre U-värde eftersom de har mer karm i förhållande till glas och stora fönster får lägre (bättre) U-värde eftersom de då har mindre andel karm i förhållande till mängd glas, räknat på hela fönsterkonstruktionen.
Likaså har en dörr högre U-värde än fönster eftersom även det har mer karm än glas och karmen är den svagare länken av de två (karm och glas).

Om kassetten innehåller tjockare glas (tex 8mm ljudreducerande) eller kanske personsäkerhetsglas kommer detta påverka glaset till att få ett högre U-värde eftersom det då blir mindre utrymme mellan glasen och därmed mindre isolerande argon.

Menta Fönsters PVC-fönster har väldigt bra U-värde och det hjälper dig att spara energi och pengar långsiktigt.

Kontakta oss för mer information

Ni är välkomna att kontakta oss via telefon, mail eller vår chatfunktion.
Vi hjälper er gärna med de frågor ni har.
Välkomna

Powered by Octaos Webshop