Altandörrar

Altandörrar från oss på Menta Fönster kan fås som både helglasade produkter eller med en bröstning som linjerar med ett intilliggande  fönster. Med begreppen altandörrar och balkongdörrar använder vi samma typ av produkt men benämner den olika beroende på placering.

 

När ni planerar för ett byte av en befintlig dörr eller kanske en installation i ett nybygge finns det några frågor ni skall ställa er.

Bröstning  / Fyllning

Det har länge varit populär med helglasade dörrar för att släppa in mycket ljus men det kan vara praktiskt och även vackert med en tät nederdel av dörren. Det kallas ofta för bröstning eller fyllning och kan väljas i precis den höjd som ni önskar. Ofta är det dock glasets höjd på ett intilliggande fönster som avgör höjden men kan alltså bestämmas helt efter eget tycke och smak.
Bröstningsplattan som monteras i nederkant på dörren har två olika tjocklekar. En som harmoniserar med 2-glas och en som harmoniserar med 3-glas.

Slagriktning  /  Hängning

Tänk på att altandörren i öppet läge inte skall hindra er gångväg genom dörren. Det kanske skall stå ett möblemang på in- eller utsidan av dörren och det är då värt att tänka på hur man enklast skall öppna dörren och passera igenom. För en utåtgående dörr anges var gångjärnen placeras sett från utsidan och för en inåtgående dörr anges gångjärnens placering från insidan. Så uttrycker man hängningen för altandörren.

Lås och handtag för altandörr i PVC

För inåtgående och utåtgående altandörrar i PVC kan ni välja handtag och låsningar i en rad olika varianter.

Kan öppnas 180 grader

Våra dörrar möjliggör att kunna ställa upp dörrbladet 180 grader och dörrbladet hamnar då utmed husväggen eller utmed ett intilliggande fönster. Hur mycket dörrbladet kan öppnas beror på hur mycket väggen eller fönstret bygger ut på gångjärnssidan. Kommer dörrbladet att slå emot något när det öppnas eller kan det öppnas fritt.
Denna funktion är mycket uppskattad då man kan ställa upp dörrbladet som inte är i vägen när man passerar genom dörren vilket det kan vara när man har ett dörrblad öppet i 90 graders vinkel ut från dörrkarmen och man skall runda dörrbladet.

Att dörrbladet kan öppnas 180 grader är resultatet av att det hänger på ett tappgångjärn och att vi ej har någon funktion för broms i handtag. Funktionen med stor öppning finns ej kvar om man väljer att montera på en av våra friktionsbromsar som man kan köpa som tillval till dörrarna.

En inåtgående dörr har samma funktioner som ett öppningsbart fönster och har också samma karmdimensioner. Det kan öppnas på följande sätt:

 • Dreh-läge  (sidohängt)
 • Kipp-läge  (Underkantshängt med en öppning på ca 10-15cm)
 • Micro-läge (Underkantshängt med en öppning på ca 1cm)

Dörrens hängning uttrycks från insidan och anger vilken sida gångjärnen sitter på.

De utåtgående dörrarna är hängda på tappgångjärn och har endast funktionen av sidohängning till skillnad från en inåtgående dörr.
Dörren kan öppnas 180 grader så länge ingen friktionsbroms monterats mellan dörrens karms och båge.

Både inåtgående och utåtgående dörrar kan utföras med tillvalet aluminiumtröskel (20mm hög). Det är en lägre tröskel än den som standard används och rekommenderas när dörren används ofta och där man bedömer att en snubbelrisk finns. Det är dock värt att notera att PVC-tröskeln (66mm hög) har en bättre isolerande egenskap och kan vara fördelaktig i ett klimat med många kalla dagar på årsbasis.

Fördelen med skjutdörrar är att dörrbladet kan ställas åt sidan utan att ta utrymme från in- eller utsidan.
Om man jämför en skjutdörr med en utåtgående dörr har skjutdörren också fördelen med att ha ett ventilerat läge, det så kallade Kipp-läget. Ett väldigt bra sätt att ventilera och samtidigt undanröja möjligheten för att det regnar in eller att grannens katt slinker in genom dörren i ventilerat läge.

Fördelen med att använda en pardörr (utåtgående eller inåtgående) i förhållande till skjutdörrar är att dörrens öppning kan göras väldigt stor.
Ett exempel kan vara då man skall installera produkterna i ett 2780 mm brett hål och väljer mellan en skjutdörr (Typ 60) eller en utåtgående dörr (Typ 51). Då kan man kombinera en 1980 mm bred pardörr med två stycken sidoljus (fasta fönster typ 30) och få en öppning på nästa 1,9 meter medan skjutdörren erbjuder en öppning på något under 1,4 meter.

Om en altandörr skall monteras bredvid ett fönster och konstruktionen ej kräver att det skall vara en träregel mellan fönstret och dörren kan de två produkterna skrivas ihop med skarvar i samma material som fönstret och dörren.
Vi förordar att skarvar mellan två produkter endast görs som vertikala skarvar. Horisontella skarvar blir betydligt mer utsatta för regnvattnets påfrestningar.

Vi erbjuder två typer av produkter.

 • H-list:
  Denna list är den tunnare av de två alternativen. Den bygger endast 2mm och det är en plastlist som monteras på in- och utsidan av skarven. Den kläms mellan fönstrets och dörrens karm och måste monteras då man skruva ihop de två produkterna. Man kan ej eftermontera dem.
  Denna produkt lämpar sig när skarven är mindre än 2 meter lång.
 • Stålregel:
  Stålregeln bygger 20mm mellan de två produkterna. Denna skarvregel har en bättre hållfasthet då den är uppbyggd med en stålregel i centrum med ett omgärdande hölja av PVC.
  Stålregeln är klarar större påfrestningar av exempelvis vindlast, men den skall inte utsättas för tryck från ovanliggande konstruktion. Om last skall föras ner från konstruktionen ovan fönstret och dörren bör skarven bestå av en träregel.

Här kan du skicka din kommentar till Menta Fönster.

Kontakta oss för mer information

Ni är välkomna att kontakta oss via telefon, mail eller vår chatfunktion.
Vi hjälper er gärna med de frågor ni har.
Välkomna

Powered by Octaos Webshop