Monteringsanvisning för utåtgående dörrar

Montering:
Våra monteringsanvisningar för utåtgående dörrar guidar dig steg för steg i arbetet.
Om du känner dig osäker kan du alltid kontakta oss eller låta en
fackman montera fönstren.
Kom ihåg att våra produkter inte är svåra att montera, men det är viktigt att göra rätt.

Skötsel:
Våra PVC produketer är underhållsfria. Det enda du behöver tänka på är rengöring så
att det ser snyggt ut och smörja alla mekaniska delar så som gångjärn och handtag.
Rengörning av karmarna görs med varmt vatten och såpa.
Kom ihåg att torka bort allt medel och att det inte får innehålla någon alkohol.


Garanti:
Profilerna har 10 års garanti och glasen har 10 års garanti.
Observera att garantierna för produkterna ej gäller vid felaktigt montage eller bristande
skötsel.


OBS! Kom ihåg att ta bort skyddsfolien på produktens karmar och bågar efter montage.
Om det lämnas kvar eller förvaras i starkt solljus kan folien lämna permanenta spår.
Montering av fönsterbleck kan med fördel ske före montaget i väggen.

 

1. Vi rekommenderar att hålet där fönstret skall monteras är 1-1,5 cm större än fönstret, runt om. Vid beställning talar man ofta om modulhöjd och modulbredd, t.ex. 10*21. Dörren görs då ofta 980*2080mm och hålet i väggen görs lämpligen ca 1000*2100mm (man pratar alltid om bredd*höjd).

 

 

 

2. Ta bort transportlisten från dörrens underkant. (Denna finns ej på dörr med aluminiumtröskel.)

 

 

3. Montera fast metallclipsen på fönsterkarmen. Avståndet mellan clipsen skall inte överstiga 50 cm och inte mer än 10 cm från ytterhörnen.

 

 

Vik in clipsets ena kant under flänsen.

Slå till kanten på clipset med hammaren så att det fastnar mot motstående fläns.

Clipset kan roteras för att anpassas till fönstersmygens djup.

 

4. Placera karmen i vägghålet med distanser mot bottenstycket. OBS! Dräneringshålen som finns på utsidan av karmen skall placeras utåt och nedåt.

 

5. Dörrens placering i väggen, från utsida mätt, skall avgöras från fall till fall. Här skall dörrsmygens djup och dropplåtarnas utförande bestämmas av montören.

 

 

6. Justera dörrkarmen tills det sitter vågrätt och lodrätt.

 

7. Böj ut metallclipsen mot väggens stomme och skruva fast dem mot stommen.

 

8. Om aluminiumtröskel har valts till dörren kan tröskeln skruvas fast mot underlaget. Distanser skall placeras under tröskeln för att säkerställa att tröskeln inte sviktar. Standardtröskeln av PVC monteras endast med distanser. Tag bort locket på tröskeln och skruva genom tröskeln ner i underlaget. Förborra gärna.

 

9. Höjden på dörrbladet kan justeras genom att man med en insexnyckel skruvar gångjärnstappen i dess underkant, in för att höja, eller ut för att sänka dörrbladet i förhållande till karmen. Justera på de tre gångjärnen.

 

10. Dörrbladet justeras i sidled i förhållande till karmen genom att man med en insex- nyckel skruvar in, respektive ut den skruv som sitter vägrätt in i änden på varje gångjärn. Justera på de tre gångjärnen.

 

11. Dörrbladets annspänning mot karmen justeras genom att man först lossar den täckplugg som sitter på gångjärnets överdel med en mejsel eller liknande. Därefter vrider man den exenter som finns i gängjärnets överdel med en insexnyckel tills dörren sluter lagom tätt mot karmen. Justera de tre gångjärnen. Sätt tillbaka täckpluggarna.

 

12. Skruva fast handtaget, och eventuellt cylinderlås med skylt.

 

13. Tryck fast de vita skydden över karmens utvändiga dräneringshål.

Kontakta oss för mer information

Ni är välkomna att kontakta oss via telefon, mail eller vår chatfunktion.
Vi hjälper er gärna med de frågor ni har.
Välkomna

Powered by Octaos Webshop