Ordlista

För att få en förklaring eller ökad förståelse kring olika begrepp om fönster och dörrar så kan ni söka igenom vår ordlista. Om ni t.ex. vill veta vad "underhållsfria fönster" innebär så hittar ni en enkel och tydlig förklaring i listan. Om du använder dig av CTRL+F och skriver in det du letar efter så går det fortare.

 

Altandörr
Se Fönsterdörr

Anslutningsprofiler
Se "Montering för anslutningsprofiler".

Antisolglas
Antisol gör att solenergin dämpas. Detta är ett bra alternativ att välja vid t.ex. söderläge där temperaturen blir väldigt hög när solen står på.

Argon
Argongas är en naturlig gas som finns i luften omkring oss.Argongas används för att förbättra glaskassettens isolerförmåga (u-värde). Gasen fylls då mellan kassettens glas.

Balkongdörr
Se fönsterdörr

Blyfri
Inget bly används vid tillverkning av våra karmar. Bly har tidigare använts som stabilisator vid tillverkning av PVC. Bly påverkar miljön negativt och därför används det inte vid tillverkningen av våra karmar.

Bröstning
Bröstningen kallas den delen av en dörr som har annat material än glas. Vi har detta som tillval på våra dörrar. Bröstningen består av en underhållsfri PVC platta. Bröstningens övre del låter man ofta linjera med ett fönster som sitter vid sidan om dörren för att få en harmoni med glaset. Denna typ av bröstning kan man även ha i nederkant av höga fönster.

Clips
Se Klips

Dreh
Dreh är benämningen på ett sidohängt öppningsbart fönster.

Dreh/Kipp
Det unika med inåtgående fönster är att det kan utrustas med funktionerna dreh och kipp. Det innebär att du enkelt kan öppna ditt fönster både vertikalt och horisontellt.
När du vrider handtaget 45° så öppnas fönstret i mikroläge (öppnas ca 1cm runt om hela fönstret). Vår film om Dreh/kipp visar funktionen.

Drevmån
Distans mellan väggstomme och fönsterkarm där man vid fönstermontage för in isolering.

Drevning
Drevning är isolering runt fönstret.

Dräneringshål
De hål på utsidan av karmen som dränerar ut eventuell kondens som bildas innanför första lagret i karmen.

Energiglas
Ett glas som är belagt med ett osynligt lågemissionsskikt av tunn metalloxid, som hindrar inomhusvärmen att läcka ut genom glaset. Se Lågemissionsskikt. Glas med lågemissionsskikt förbättrar därför isolerförmågan (U-värdet). Våra PVC-fönster har detta som standard.

Entrédörr
Entrédörren har lite kraftigare konstruktion för att kunna klara av belastningen som uppkommer när man öppnar och stänger dörren flera hundra gånger om dagen. Vanligt i kommersiella fastigheter, men går även utmärkt att ha som huvuddörr hemma. Dörren är utrustad med en aluminiumtröskel och handtaget är utrustat med returfjäder som håller det i horisontellt läge hela tiden.

Europacylinder
Det rådande systemet för lås i Europa. Vi använder detta system för samtliga cylindrar.

Fast fönster
Ett fönster som inte är öppningsbart.

Femkammarsystem (5-kammarsystem)
Karmen är uppbyggd av 5 slutna celler. Dessa luftceller gör att luften står stilla vilket möjliggör den goda isoleringsförmågan.

Fjäderbelastat lås
Fjäderbelastat lås möjliggör att du kan öppna en stängd en dörr som inte har handtag på båda sidor. Har du inte försatt handtaget i låsbart läge kan du trycka på dörren så kommer du in.

Fogskum
Expanderande isolermaterial på tub som finns att köpa i t.ex. byggvaruhandeln.

Friktionsbroms
Se "Monteringsanvisning för friktionsbroms".
 

Frostat glas
Insynsskyddat glas som ofta används i badrum eller i annat utrymme där man vill ta bort möjligheten att se in. Det frostade glaset har ett blästrat utseende och är jämt fördelat.

Färg
Menta Fönster levererar som standard vita fönster och dörrar men har som tillval ytterligare 23 färger.

Vit insida och kulört utsida på fönster är ett vanligt alternativ.

Fönsterbleck
Vi tillhandahåller inga fönsterbleck men vi har en monteringsanvisning samt en skiss för produktion av dessa. Vår monteringsanvisning av fönsterbleck guidar dig steg för steg.

Fönsterdörr
Fönsterdörr är den allmänna benämningen på våra dörrar, balkongdörr, altandörr mm. De finns som inåtgående eller utåtgående. Standard är glas hela vägen ned men det går bra att välja till en bröstning (se ordet bröstning).

Fönsterfoder
Invändig och utvändig ram kring fönstret för att dölja och skydda drevningen. Monteras utanför fönstersmygen.

Fönsterpartier
Arkitektur som "Funktionalism" och "Ny-funkis" kännetecknas ofta genom stora fönster och då gärna mot söder och väster där de släpper in solens värmeenergi och därmed sänker drifts- och energikostnader. Vi har öppningsbara- och fasta fönsterpartier.

Fönstersmyg
Invändig och utvändig inklädnad av fönstret. Fönstersmygen monteras i 90 graders vinkel mot fönsterkarmen. Invändigt är den ofta av trä, MDF eller gips. Utvändigt är den ofta av trä eller något plåtmaterial.

Glas
Glaset är en viktig del för fönstrets egenskaper. Våra fönster har som standard energiglas. Som tillval kan du välja egenskaper, så som råglas, frostat glas, antisolglas, självrengörande glas, reflektofloat, säkerhetsglas, inbrottsskyddande eller ljudisolerande glas.

Glaspartier
En stor fördel med PVC-fönster är att vi kan tillverka dem som stora enheter med mycket glas.

Glidskjutsystem
Dörrsystem där dörren skjuts åt sidan då dörren öppnas. Dörren hamnar på insidan av den fasta del som finns vid sidan om dörren.

Halvmånefönster
Halvmånefönster eller halvrunda fönster används ofta i Sverige som en utsmyckning av huset. Det är en vacker arkitektur och inte så mycket funktion som lett till denna utformning.

Helglasad altandörr
Läs mer om vad som kategoriserar en helglasad altandörr.

Hängning
Hängning beskriver på vilken sida, vänster eller höger, som gångjärnen sitter. Hängningen skall alltid uttryckas från den sida (insida eller utsida) som gångjärnen sitter på. En inåtgående dörr beskrivs från insidan och en utåtgående dörr beskrivs från utsidan.

Härdat glas/ säkerhetsglas
Ett härdat glas/säkerhetsglas egenskaper är att om glaset går sönder så blir det inte stora vassa skärvor utan små glasbitar utan vassa kanter. Detta för att du inte ska skära dig på glasskärvorna. Detta ska användas i fönster och dörrar som sitter lägre än 60cm från golvet.

Inbrottsskyddande glas
Inbrottsskyddande glas är ett specialglas som är okrossbart.

Inglasat uterum
Att glasa in altanen för att få ett uterum som förlänger vår- och höstsäsongen är ofta en mycket bra investering.

Inåtgående altandörr
Den inåtgående dörren har samma funktioner som ett öppningsbart fönster (Dreh/Kipp/Microläge) och kan alltså öppnas både som sidohängd eller underkantshängd.

Inåtgående fönster
Våra öppningsbara fönster öppnas inåt och har som standardutförande 3 öppningsmöjligheter: dreh, kipp och microläge.

Justering – injustering
Den reglering av karm och båge som gör att fönstret sitter i ”våg och lod”.

Karm
Ytterramen på fönstret kallas karm. Där sitter bågen med glaset samt beslag och gångjärn. PVC-fönstrets karm har 5 kamrar (luftceller) för bättre isolering samt stålprofiler som ger stadga och säkerhet.

Kipp
Kipp är benämningen på den horisontella öppningsfunktionen på våra fönster. Detta är ett utmärkt alternativ för vädring. När du vill vädra vrider du handtaget till kipp (rakt upp), då öppnas det bara ca 5cm i överkant.

Klips
Metallklips för infästning av PVC-fönster.

Komposit fönster
Komposit fönster är ett annat ord för PVC fönster.

Kondens
När luft träffar en kall yta och kyls av, avsätts luftfuktigheten som små vattendroppar på den kalla ytan. Det brukar kallas kondens eller imma. Kondens kan bildas på alla ytor; husväggar, badrumsspeglar, glas med kall vätska i, glasögon och fönsterrutor.

Ljudisolerandeglas
För att få bättre ljudreduktion från dina fönster kan vi erbjuda alternativ från 34db till 40db. Som standars har vi 32 respektive 34db ljudreduktion på 2- respektive 3-glas.

Ljudreduktion
Ljudreduktion blir en allt viktigare egenskap för byggmaterial som till exempel fönster, när bullret i vår miljö ökar. Speciellt till stora bostads- och kontorsbyggen ställs idag mycket höga ljudreduktionskrav. Ett materials förmåga att dämpa ljud mäts i Decibel (dB). Det finns ett flertal ljudreducerande glas att välja på både för villor och kommersiella fastigheter kunder i Menta Fönsters sortiment. Standard på våra 2-glas är 32db och på våra 3-glas 34db.

Luft / fönsterluft
Fönster delas in i luft. En luft avdelas av en fönsterbåge. Ett enda fönster kan alltså innehålla flera luft, d.v.s. flera bågar i samma karm.

Lågemissionsskikt
Kallas även lågenergiskikt, LE-skikt eller liknande. Det är ett tunt och osynligt skikt av metall, t.ex. silveroxid som läggs på en glasruta för att förbättra glasets värmeisolerande egenskaper. Glas som är belagda med lågemissionsskikt kallas energiglas.

Metallclips
Metallclips används för fastsättning av PVC-fönster.

Mikroläge
Mikroläge används för att få in ett litet flöde friskluft vid t.ex. kalla perioder. För att öppna fönstret i mikroläge vrider du handtaget uppåt 45°, då öppnas fönstret ca 1cm runt om.

Mittpost 
En fast del som skiljer glasen åt på ett fönster. Mittposten är 84mm bred och delar glaset. Används ofta för att ge fönstret ett utseende likt ett tvåluftsfönster.

Montering fönster/dörrar
Att tänka på vid montage av fönster och dörrar.

Mörkläggningsgardiner
Se också persienner.

Pardörrar
Läs mer om pardörrar i PVC.

Persienner
Se också mörkläggningsgardiner.

Plastfönster
Plastfönster är ett annat ord för PVC-fönster. 

PVC-fönster
Fönster i PVC har unika egenskaper, underhållsfritt, lång livstid, ljudisolerande och hög säkerhet.

Reflektofloatglas
Reflektofloatglas gör att uv strålarna från solen dämpas. 

Runda fönster
Runda fönster används ofta på hus byggda i nyfunkisstil och vi har många av de runda fasta fönstren i lager för omgående leverans.

Råglas
Råglaset är ett strukturerat glas som gör att du får insynsskydd men ändå släpper in mycket ljus. I vårt sortiment finner du 6 olika sorters råglas.

Sidohängd
Fönster med gångjärnen placerade i sidan på bågen. Fönstren är inåtgående, dörrarna finns som inåtgående och utåtgående.

Självrengörande glas
Ett självrengörande glas egenskaper gör att du endast med vatten kan få dina glas rena. För att få denna effekt krävs att glaset exponeras med ljus då uv strålarna gör att glasets beläggning reagerar så smutsen bryts ner.

Spröjs
Vi använder oss av mellanglasspröjs som är 26mm breda. De finns även i 8mm, 18mm och 45mm. Spröjs används som estetisk uppdelning av fönstret. Även om vi idag egentligen inte behöver fästa rutorna med hjälp av kitt och spröjs, har spröjsade fönster kommit att tillhöra vår traditionella byggnadsstil och säljs än idag i stor utsträckning. Mellanglasspröjs kombinerar ett gammaldags utseende med det moderna fönstrets fördelar.

Säkerhetsglas/ härdat glas
Ett härdat glas/säkerhetsglas egenskaper är att om glaset går sönder så blir det inte stora vassa skärvor utan små glasbitar utan vassa kanter. Detta för att du inte ska skära dig på glasskärvorna. Detta ska användas i fönster och dörrar som sitter lägre än 60 cm från golvet.

Tröskel
Nedre del av karmen på en dörrkarm. Som standard är den av PVC, men den kan också väljas i materialet aluminium.

Tvåluftsfönster
Fönster som är uppdelat i två halvor. Se typ 14, 15 eller 31 i vårt sortiment.

Underhållsfria fönster
Våra fönster är underhållsfria. PVC påverkas inte av väder, vind, sol eller utsläpp i miljön vilket innebär att du inte behöver måla om, slipa och kitta.

Det enda du behöver göra är att tvätta rent karmarna för att de ska se fina ut och smörja gångjärn och handtag för bästa komfort vid användning.

Utåtgående altandörr
Den utåtgående altandörren har kraftigare konstruktion både vad gäller båge och gångjärn än vad den inåtgående dörren har. Se även "Montering av utåtgående dörrar".

U-värde
U-värde är ett mått på fönstrets värmeisolerande förmåga. Fönstrets U-värde är en kombination av hur bra glasen och konstruktionen (karm och båge) isolerar. Ju lägre U-värde desto mindre är husets värmeförluster. U-värde utrycks i W/m2K (watt per kvadratmeter grader Kelvin). Våra fönster har dessa u-värden.

Vinterträdgård
Isolerat uterum. Våra fönster har mycket bra isolerande egenskaper och är anpassade för åretruntboende och kommer att sänka era energikostnader när ni byter ut de gamla fönstren.

2-glasfönster
U-värdet för ett öppningsbart fönster av storleken 1500x21000mm är 1.20W/m2K för hela produkten. U-värdet för glaskassetten är 1.0W/m2K.

3-glasfönster
U-värdet för ett öppningsbart fönster av storleken 1500x21000mm är 0.96W/m2K för hela produkten.U-värdet för glaskassetten är 0.7W/m2K.

Öppningsbart fönster
Se Dreh/Kipp-fönster.

Kontakta oss för mer information

Ni är välkomna att kontakta oss via telefon, mail eller vår chatfunktion.
Vi hjälper er gärna med de frågor ni har.
Välkomna

Powered by Octaos Webshop