Montering

Montering av PVC fönster är okomplicerat och skiljer sig något från monteringen av traditionella träfönster. Vid montage av PVC fönster och dörrar skall karmen monteras stumt (fixerat) för att sedan justera fönsterbågen mot karmen. På träfönster justeras produkten i efterhand genom att skruva på justerskruvar så att karmen rör sig. På PVC fönster sitter karmen still och du justerar fönsterbågen till rätt plats gentemot karmen.

Att tänka på vid montage av fönster och dörrar

Här kommer några saker som är bra att tänka på vid montaget:

Montering av fönster och dörrar

1. Vid arbete med öppningsbara fönster eller dörrar bör bågen med glaset tas bort från karmen för att hantera mindre vikt vid montaget.

2. Fönsterbleck

  • a) Montage enligt vår standardutförande. Fönsterbleck monteras traditionellt i ett spår som sitter i underkant på karmens understycke. Det är då väldigt bra att montera fönsterblecket innan eller i samband med att fönstret monteras in i hålet. Det är bäst eftersom det då finns utrymme att applicera tätande fog (förslagsvis TEC 7) i spåret där fönsterblecket förs upp. 
     
  • b) Montage av fönsterbleck i spår på framkant av understycket. Det har varit vanligt att träfönster har ett spår på framkanten av karmen där fönsterblecket kan föras in. Menta Fönster kan erbjuda detta fönsterblecksspår i framkant och därigenom möjliggöra användandet av fönsterbleck som man kan köpa i bygghandeln. Spåret i framkant på karmen är ett tillval och är fördelaktigt om man vill använda bygghandelns fönsterbleck samtidigt som det är bra om montaget av fönsterblecket skall utföras efter det att fönstren monterats.

3. Karmen 

Var noga med att fixera karmen stabilt. Karmen skall vid montage av fönster och dörrar fixeras med klossar så att karmen inte rör sig under åren som kommer. Fönsterbladet eller dörrbladet skall kunna stå i öppet läge (sidohängt) utan att karmen rör sig.

Efter montering av fönsterkarmen eller dörrkarmen hängs fönster- eller dörrbågen tillbaka på karmen och finjusteras för perfekt anslutning mot karmen. Montering av PVC fönster och PVC dörrar finner många vara enklare än att montera träfönster eller dörrar eftersom det tunga glaset så enkelt kan tas bort från karmen och endast karmen hanteras vid installationen.

Kontakta oss för mer information

Ni är välkomna att kontakta oss via telefon, mail eller vår chatfunktion.
Vi hjälper er gärna med de frågor ni har.
Välkomna

Powered by Octaos Webshop